Φύλλο (Άγόρι/Κορίτσι):
Ύψος παιδιού (εκατοστά):   
Ύψος πατέρα (εκατοστά):   
Ύψος μητέρας (εκατοστά):  
Ηλικία παιδιού:
                       
                            
     
       
Α. Με βάση το ύψος των γονιών:       ?
Β. Με βάση την καμπύλη ανάπτυξης:       ?